30-годишен опит

Маконис е натрупал ценен опит в консултирането на компании от Fortune 500, МСПя, както и правителствени организации.

Европейска мрежа за M&A сделки

Маконис е в позиция да предложи голям набор от инвестиционни възможности и да съдейства при международни сделки.

Индустрии

Маконис има опит в редица индустрии, включително ИТ, енергетика, фармация, телекомуникации, производство, бързооборотни стоки.

За нас

Маконис ЕООД е компания за първокласни консултации по сделки, оценки, финансирания и бизнес преструктуриране.

30 години пазарен опит

Нашите Услуги

Награди

Маконис се стреми към доверие на клиентите и положителни бизнес резултати, като действа с професионализъм и почтеност.

Клиентите за нас

Отзиви

Контакти

Адрес

бул. "Джеймс Баучер" 99, гр. София 1407

Телефон

+359888250368

Имейл

info@maconis.com

Новини