Консултации по сделки

Подкрепа при сделки за сливания и придобивания – повишаване на вероятността за успех

Създаване на сделки
Управление на сделки
Оценка и консултация преди сделка
Структуриране на сделката
Финансова проверка
Съдействие за реализация на сделката