Нашият екип

Expertise for Our Clients

Meet Our Core Team

Евгений Кънев

Управляващ съдружник

Професионални умения

 • Сливания и придобивания
 • Съдействие за сключване на сделки
 • Оценка на бизнеса
 • Инвестиционни стратегии
 • Финансови преструктурирания
 • Финансиране
 • Финансова проверка на сделки
 • Публично-частни партньорства

Опит

 • Три десетилетия опит в сферата на финансовото консултиране
 • Над 300 сделки по сливания и придобивания, оценки и финансиране в Югоизточна Европа и Ирландия;
 • Ръководител на KPMG Corporate Finance, България;
 • Лидер на екипа за инфраструктурни услуги на KPMG CEE;
 • PriceWaterhouse Audit Group (Групата за одит на PriceWaterhouse) MBA, Илинойски държавен университет, САЩ, специализация по корпоративни финанси;
 • Сертифицирана диплома по счетоводство и финанси, ACCA, Великобритания;
 • Сертифициран оценител на търговски предприятия, финансови институции и интелектуална собственост;
 • Специализация във финансиране на публично-частни партньорства в KPMG Ирландия.

Анджей Шафернакер

Съдружник

Професионални умения

 • Преструктурирания
 • Сливания и придобивания
 • Корпоративни финанси
 • Развитие на предприятия
 • Конкурентоспособност на МСП

Опит

 • Над 30 години международен опит в областта на развитието на частния сектор, включително преструктуриране на компании и подобряване на производителността на бизнесите;
 • Обширен опит в производствената и услуговата индустрия в Югоизточна Европа и Централна Азия;
 • Съвети по преструктуриране и индустриално развитие на полски предприятия (корабостроителната промишленост);
 • Съвети на Литовския държавен фонд за собствеността по приватизацията на държавни предприятия;
 • Водеща роля в проект за развитие на предприятия и конкурентоспособност на МСП на стойност 30 мл. щатски долари - ръководство на над 100 служители при управлението на централноазиатска мрежа от регионални съветници в 5 държави, предоставящи стратегически услуги за управление на бизнеса и подкрепа за международен бизнес на над 400 МСП в различни индустрии (Централна Азия);
 • Средносрочна оценка на резултатите на проект на стойност 15 милиона щатски долара за подпомагане на бизнеса, съфинансиран от USAID (Сърбия);
 • MBA, Cranfield School of Management, Англия;
 • Обучение по управление на иновационни процеси с иновационни инструменти на IMP³rove.

Валерия Видулова

Съдружник

Професионални умения

 • Финансова проверка
 • Оценка на бизнеса
 • Съвети по стратегия
 • Планиране на бизнеса
 • Управление на проекти
 • Съвети по сливания и придобивания

Опит

 • Над 20 години опит във финансовата и търговска проверка на активи, преструктуриране на бизнеса и анализ на риска;
 • Изпълнителен директор SOpharmacy, Sopharma Trading;
 • Прокурист и член на Управителния съвет на Merck Group;
 • Асоцииран директор, Услуги по сделки, KPMG
 • MBA,УНСС, България; Дипломиран експерт счетоводител, ACCA;
 • BBA, Университет на Линкълншир и Хъмбърсайд, Великобритания
 • Лицензиран оценител на търговски предприятия

Светлана Пенчева Желязкова

Мениджър

Професионални умения

 • Сливания и придобивания
 • Корпоративни финанси
 • Оценка на бизнеса
 • Финансово преструктуриране
 • Съдействие за сключване на сделки
 • Финансови преструктурирания

Опит

 • Над 10 години опит във финансовите консултации;
 • Над 50 проекта за сливания и придобивания, оценка и финансиране в секторите на здравеопазването, козметиката, информационните и комуникационните технологии (ИКТ), високите технологии, строителството, земеделието, банковата и застрахователната индустрия;
 • Преглед на активите на български банки;
 • Специалист по сметки, Ingram Micro;
 • Финансов специалист, Balkanstroy Ltd.;
 • Сертифициран оценител на търговски предприятия;
 • Сертифициран оценител на интелектуалната собственост;
 • Завършени курсове CFA Level I, CFA Institute, САЩ;
 • Магистърска степен по Финансов Мениджмънт, УНСС, София, България;
 • Магистърска степен по Финансов Мениджмънт - програма за обмен, Гентски университет, Белгия;
 • Бакалавърска степен по Международни икономически отношения, УНСС, София, България.

Деница Иванова

Мениджър

Професионални умения

 • Оценка на бизнеса
 • Маркетингова стратегия
 • Развитие на бизнеса
 • Финансово преструктуриране
 • Финансови анализи
 • Енергиен сектор

Опит

 • Над 10 години професионален и международен опит;
 • Над 25 сделки по сливания и придобивания, оценка и финансиране в секторите на информационните технологии, информационно-комуникационните технологии, фармацевтиката, земеделието, виртуалната реалност и сладкарската индустрия;
 • Търговски експерт, Risk Engineering Ltd.;
 • Координатор на проект по продажби, DuPont, САЩ;
 • MBA, Национален университет на Сингапур, Сингапур;
 • Бакалавърска степен по Бизнес Администрация със специализация във финанси и маркетинг, Университетът на Ричмънд, САЩ.