Преструктуриране на бизнеса

  • Home
  • Services
  • Преструктуриране на бизнеса

Съдействие на слабо представящи се компании

Оперативно преструктуриране
Финансово преструктуриране
Мониторинг на компанията
Консултиране на кредитори
Управление при несъстоятелност (ликвидация)
Управление на кризи