Консултации по сделки

Съдействие за сключване на сделка през целия транзакционен процес - увеливане на вероятността за успех

Създаване на сделки
Управление на сделки
Предварителна оценка и съвет за сделката
Структуриране на сделката
Финансова проверка
Съдействие за реализация на сделката

Свържете се с нас